Close
(0) продукта
You have no items in your shopping cart.
Категории
  Filters
  Preferences
  Търсене

  Политика лични данни

  Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

  Чл. 1. (1) Инвест ин Ю ЕООД чрез своят електронен магазин ForUbg.com събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашата платформа за онлайн търговия, както и следните цели:

  •     създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
  •     индивидуализация на страна по договора;
  •     регистрация на участник в събитие, организирано от ForUbg.com;
  •     счетоводни цели;
  •     платежни услуги;
  •     статистически цели;
  •     защита на информационната сигурност;
  •     обезпечаване на изпълнението на договора за продажба;
  •     изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата и др.
  •     подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
  •     предоставяне на техническа поддръжка
  •     (2) ForUbg.com спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
  •     законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  •     ограничение на целите на обработване;
  •     съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  •     точност и актуалност на данните;
  •     ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
  •     цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

  (3) При обработването и съхранението на личните данни, ForUbg.com може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

  •     изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

   

  Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ForUbg.com?

  Чл. 2. (1) ForUbg.com извършва следните операции с личните данни за следните цели:

  •     Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за продажба. – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с електронният магазин и да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел.
  •     Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
  •     Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите.
  •     Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

   Други данни, които ForUbg.com обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, ForUbg.com събира данни за използвания IP адрес.

  •     Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  •          Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.

   (2) ForUbg.com не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

  •     разкриват расов или етнически произход;
  •     разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  •     генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

  (3) Личните данни са събрани от ForUbg.com от лицата, за които се отнасят.

  (4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


  Срок на съхранение на личните Ви данни

  Чл. 3. (1) ForUbg.com съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, ForUbg.com полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

  (2) ForUbg.com Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ForUbg.com или друго.

  (3) ForUbg.com съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.


  Предаване на вашите лични данни за обработване

  Чл. 4. (1) ForUbg.com може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

  (2) ForUbg.com Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


  Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

  Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

  Чл. 5. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ForUbg.com за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

  (2) ForUbg.com може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

  (3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.  Право на коригиране или попълване

  Чл. 6. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до ForUbg.com.


  Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

  Чл. 7.(1) Вие имате правото да поискате от ForUbg.com изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ForUbg.com има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

  •     личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  •     Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
  •     Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
  •     личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  •     личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ForUbg.com;
  •     личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

  (2) ForUbg.com не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

  •     за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  •     за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
  •     по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  •     за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
  •     за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

  (3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до ForUbg.com, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди ForUbg.com, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на ForUbg.com.

  (4) ForUbg.com не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


  Право на възражение

  Чл. 8. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ForUbg.com, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


  Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

  Чл. 9. (1) Ако ForUbg.com установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

  (2) ForUbg.com не е длъжен да Ви уведомява, ако:

  •     е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
  •     е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
  •     уведомяването би изисквало непропорционални усилия.